Publikációk

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Kéziratok, dokumentumok"-at. Ebben a gyűjteményben az ER Program célkitűzéseihez kapcsolódó szakcikkek és kiadványok találhatók.

 

Év
Soproni Erdészeti Egyetem Bioszféraismereti Szakkollégiuma (1985): Csináljunk őserdőt! Természetvédelem 4: 1-4., Budapest 1985
Keresztesi B. (1985): Értekezések, emlékezések: Az erdészetfejlesztés fő irányai az elmúlt három évtizedben; Budapest 1985
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal (1985): 5/1985. (XI. 22.) OKTH számú rendelkezés a Mátrai Tájvédelmi Körzet létesítéséről. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1985: 820-821. 1985
Görög György (szerk.) (1985): Természetvédelem 4.; A KISZ ELTE Bizottsága Természetvédelmi Klub kiadványa 1985
Varga András(szerk.) (1985): Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis (Supplementum I.) Sár-Hegy tanulmányok;Eger 1985
Páll Endre (szerk.)(1985): A gímszarvas és vadászata; Budapest 1985
Für Lajos(szerk.)(1985): A Magyar Mezőgazdasági Múzeum közleményei 1984-1985. Budapest 1985
Czájlik Péter (1985) A császármadár (Tetrastes bonasia L.) élőhelyei az 1976-os országos kérdőíves felmérés és annak elenőrzése alapján 1985
Takács Béla (1984): Adatok a Csákpilis-hegy és környékének nagygomba-flórájához; Az Egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Füzetei, XVII: 809-811 1984
KISZ ELTE Bizottsága Természetvédelmi Klub (1984): Természetvédelem, 2. Oktatás; 1984
Gyulai Iván (1984): Védett természeti értékek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében; Miskolc 1984
Mátyás E, Székyné Fux V, Simon T et al (1984):Zempléni Tájvédelmi Körzet. Miskolc 1984
Hiller I., Tompa K (szerk.)(1984): Acta Facultatis Forestalis; Erdészeti és Faipari Egyetem, 1984.1 Sopron 1984
Sárvári János (szerk.)(1983): Publikációk 1979-1982; Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest 1983
Bakalár S-né, Orbán S., Suba J. és Takács B. (1983): A Cypripedium calceolus L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben és környékén. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8: 77-83. 1983
Uherkovich Á (szerk.)(1983): Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat; A Barcsi Borókás élővilága, III. Pécs 1983
Sándor András (szerk.)(1983): Bükki Nemzeti Park; Kilátás a Kövekről; Budapest 1983
Erdey Gy.(szerk)(1983): A legfontosabb természetvédelmi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege; Budapest 1983
Creutz, G (1983): Greifvögel und Eulen, Spechte, Hühner, Tauben u.a. Berlin 1983
Vas Károly (1983): Erdőgazdasági ismeretek.(tankönyv) Budapest 1983