Publikációk

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Kéziratok, dokumentumok"-at. Ebben a gyűjteményben az ER Program célkitűzéseihez kapcsolódó szakcikkek és kiadványok találhatók.

 

Év
Rakonczay Z. (szerk.) (1973): Erdészeti címtár 1970 III. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest. 1973
Rakonczay Z. (szerk.) (1973): Erdészeti címtár 1970 II. MÉM Erdőrendezési Főosztály, Budapest. 1973
Gencsi L.(szerk.)(1973): Az Erdészeti és Fapari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1973. 2. sz. Sopron 1973
Zukrigl, Kurt (1973): Montane und subalpine Waldgesellschaften an Alpenostrand, Bécs 1973
Gencsi L. (szerk.)(1973): Az Erdészeti és Fapari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1973. 1. sz. Sopron. 1973
Herpay I. (szerk.)(1973): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; 1972. év 1-2. szám. Sopron 1973
Gencsi L.(szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei;Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974.2. sz.Sopron 1974
Gencsi L.(szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei;Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974.1. sz. Sopron 1974
Gencsi L (szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet - Faipar - Geodézia, Debrecen 1974
Gencsi L.(szerk.)(1974): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia, 1973.3. sz. Sopron 1974
Mayer, Hannes (1974): Wälder des Ostalpenraumes; Standort, Aufbau und waldbauliche.... Stuttgart 1974
Horváth Imre(szerk.)(1975): Botanikai Közlemények, 62. kötet, 3. füzet, Budapest 1975
Keresztesi Béla és Márkus László (szerk.)(1975): A fagazdaság ökonómiai alapjai; Budapest 1975
Gencsi L.(szerk.)(1975): Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974. 3. sz. 1975
Kolossváry Szabolcsné (szerk.) (1975): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. (Tanulmányok) Akadémiai Kiadó, Budapest. 1975
Marschall, J. (1975): Hilfstafeln für die Forsteinrichtung [Segédtáblák erdőgazdálkodók részére]. Österreichischer Agrarverlag, Wien (részletek kimásolva) 1975
Kovács Margit (1975): Beziehung Zwischen Vegetation und Boden; Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975 1975
Papp Zoltán Sándor (1975): A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Natura, Budapest, 1975 1975
Asbóth Béla (1975): Szabványgyűjtemények 38. Fahasználat; Szabványkiadó, Budapest, 1975 1975
Keresztesi Béla és Márkus László (szerk.)(1976): A fagazdasági vállalatok ökonómiai alapjai; Budapest 1976