Jelentések, dokumentumok, kiadatlan

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Jelentések, dokumentumok, adatlapok, jegyzőkönyvek, kiadatlan dolgozatok"-at. E gyűjtemények katalógusa nyilvános, a digitális tartalmak (amennyiben vannak) azonban gyakran csak regisztrációval érhetők el.

 

Év
Lukács M., Vida A., Horváth F (2013): A Vétyem Erdőrezervátum Faállomány-szerkezeti felmérésének adatlapjai; 2013, ER-36; Kézirat, Vácrátót 2013
Molnár Csaba (2014): A Natura 2000 Erdők monitorozása, Északi-középhegység, Kézirat, Vácrátót 2014
A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum botanikai állapotfeltárás tájékoztató. 1996. Kézirat, Bodmér. 1996
A KNP Bugaci Bioszféra Rezervátum Bugaci Nagyerdő-ősborókás magterület térképvázlata 1979; Kézirat, Vácrátót 1979
A környezetvédelmi miniszter 2000 (...)KÖM rendelete az ökológiai hálózatra vonatkozó részletes szabályokról. 2000, Kézirat, Budapest 2000
A Környezetvédelmi Miniszter 2000(...) KöM rendelete az ökológiai hálózatra vonatkozó részletes szabályokról. 2000. Kézirat, Budapest 2000
Agócs J. (1989): Tartós létezésünk feltétele avagy a teljesség elérésének szükséglete, módszere és végeredménye a megismerésben. Rendkeresés. Örvénytudomány. Környezetépítő társadalom. [kutatási jelentés, jegyzőkönyv], Sopron 1989
Agócs J. (1990): Őserdőhálózat kialakítása Magyarországon. Tervjavaslat. Kézirat, Sopron 1990
Agócs J. (1990): Természetes ökoszisztémák hálózatának kialakítása Magyarországon. Tervjavaslat. Kézirat, Sopron 1990
Agócs J. (1992): "Hazai természetes erdőrezervációk hálózatának kialakítása" c. kutatási jelentés - Összefoglaló, javasolt erdőrezervációk listája és a kijelölésben résztvevők névsora. Kézirat 1992
Agócs J. (1992): Hazai természetes erdőrezervációk hálózatának kialakítása. Kézirat, Sopron 1992
Agócs J. (1992): Ökoszisztémák regenerációja. Kézirat, Sopron 1992
Agócs J. (2003): A természetesség mértéke az erdő szukcessziós lépcsői szerint. Kézirat, Sopron 2003
Állami Erdészeti Szolgálat (2000): Útmutató a faállományok növedékének megfigyeléséhez (FNM). Kézirat, Budapest 2000
Állami Erdészeti Szolgálat (2000): Útmutató az erdők egészségi állapotának 4x4 km-es erdővédelmi hálózatban történő felméréséhez. Kézirat, Budapest 2000
Antli I. és Lehoczky I. (2002): Vaskereszt erdőrezervátum (32) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Pécs 2002
Archived Working Reports of NAT-MAN project (2000-2004) - URL: http://www.flec.kvl.dk/natman/ ... not accessible 2004
Aszalós R. (1998): Prédikálószék Erdőrezervátum (02) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót 1998
Aszalós R. (1998): Tátika Erdőrezervátum (39) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót 1998
Aszalós R. (2005): Növényzeti mintázatok predikciója középhegységi tájban, statisztikai modellekkel [doktori értekezés]. Kézirat, Vácrátót. 2005