Jelentések, dokumentumok, kiadatlan dolgozatok

Nyomtatóbarát változatPDF version

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Jelentések, dokumentumok, adatlapok, jegyzőkönyvek, kiadatlan dolgozatok"-at. E gyűjtemények katalógusa nyilvános, a digitális tartalmak (amennyiben vannak) azonban gyakran csak regisztrációval érhetők el.

order:
field_publ_ev
Évcsökkenő sorrend
Mellékletek az erdőrendezési utasításhoz. 1953. Kézirat (Tovább) 1953
Munkácsi Erdőgazdaság (1959): Erdészeti üzemterv és térkép, Beregi Erdőkerület, Kárpátalja (oroszul) (Tovább) 1959
Vadász E. (1960): Az Országos Természetvédelmi Tanács 1110/1959. számú határozata (másolat). Kézirat, Budapest. (Tovább) 1960
Útmutató az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezéséhez. (1962) Erdészeti Műszaki Üzem, Budapest. (Tovább) 1962
Tallós P. (1963): Erdőtípus térképezés Újszentmargitán. Zárójelentés. (Tovább) 1963
Zólyomi B. (1964?): Magyarországi IBP - Komplex biocönológiai és bioklimatológiai kutatások alföldi löszös területen. Befejezetlen kézirat. (Tovább) 1964 (évszám nélkül)
Tóth S. (1965): A budapesti zöldövezeti erdők rekonstrukciójának és létesítésének útjai. Nagydoktori dolgozat. Kézirat, Moszkva (Tovább) 1965
Jakucs P. (1969): Magyarország 1:200 000-es vegetációtérképe. Kézirat, Budapest (Tovább) 1969
Zólyomi B., Précsényi I., Szőcs Z. (1972): Polygonatum latifolium rhizoma pattern. Befejezetlen kézirat. (Tovább) 1972
Szabolcs I., Várallyay Gy., Mélyvölgyi J. (1972?): Az újszentmargitai talajok és ökoszisztéma kapcsolata. Publikálatlan kézirat. (Tovább) 1972 (évszám nélkül)
Gyurkó L.né (1973): Gyöngyös-Markaz-Parád községek határában elterülő természetvédelmi területekről leírás. Kézirat, Eger (Tovább) 1973
Kiss R. (1975): Kocsányos tölgy fitomassza-produkciójának vizsgálata Újszentmargitán az IBP mintaterületen. ERTI, Budapest. (Tovább) 1975
Gyarmatiné Proszt S.(szerk.)(1976):Erdészeti Kutatások. Az Erdészeti Tudományos Intézet Közleményei. Vol 71.I. Budapest (Tovább) 1976
Száraz P. (1976): A Gerecse gyertyános-tölgyes erdőinek növényökológiai vizsgálata (Tovább) 1976
A KNP Bugaci Bioszféra Rezervátum Bugaci Nagyerdő-ősborókás magterület térképvázlata 1979; Kézirat, Vácrátót (Tovább) 1979
Száraz P. (1981): Vegetációtanulmányok a Gerecse hegységben (Tovább) 1981
Kopeczky T. (1987): Őserdő felújítás a Márévár természetvédelmi területen. Diplomaterv-feladat. Kézírat, Sopron (Tovább) 1987
Kopeczky T. (1987): Őserdő-felújítás a Márévár természetvédelmi területen (Tovább) 1987
Szedlák T. (1987): Faállományjellemzők mérési lehetőségének vizsgálata amatőrkamerás földi sztereofotogrammetriai módszerrel (Tovább) 1987
Peterken, G. F. & Backmeroff, C. (1988): Lont-term monitoring in unmanaged woodland nature reserves. Research and survey in nature conservation series. Report No. 9. (Tovább) 1988

Oldalak