Tilos-erdő Erdőrezervátum


  Nyomtatóbarát változatPDF version
  
ER-22 (HU)
magterület: 22.3 ha; védőzóna: 40.0 ha; összes terület: 62.3 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2015-06-12
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 15/2000. KöM rendelet nyilvánítja (2000/66: 4072-4074.)
Leírás:

1999
"Egyedülálló természeti értéket képviselő sziki tölgyes (erdőssztyepp-erdő), amelynek nagyobb lékeiben, mély fekvésű foltjaiban nádas, sziki kocsordos magaskórós, mozaikosan csenkeszes gyep található. A természetvédelem szempontjából "szentély"-terület, erdőgazdálkodási jelentősége azonban csekély."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Publikációk:
2008 Nyilas I. (2008): Egy hortobágyi erdős tájrészlet átalakításának hatása a futóbogár (Carabidae) fauna diverzitására (Újszentmargitai erdő és környéke). In: Csorba P., Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás - tájökológia, 349-357, Meridián Alapítvány, Debrecen
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2004 Kun A. (2004): Kutatási jelentés a MNBmR keretében (V. projekt) a Kunpeszér: Tilos-erdő erdőrezervátumban, Convallario-Quercetum roboris növénytársulásban végzett felvételezési munkáról. Kézirat, Budapest
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2003 Molnár A. (2003): A Galatello-Quercetum roboris növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen
2002 Kun A. (2002): Kutatási jelentés a MNBmR keretében (V. projekt) a Kunpeszér: Tilos-erdő erdőrezervátumban Convallario-Quercetum roboris növénytársulásban végzett felvételezési munkáról. Kézirat, Vácrátót
1998 Papp M. (1998): Tilos-erdő Erdőrezervátum (22) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Tilos-erdő (22) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
Válogatott térképek (3/3)
Tilos-erdő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Tilos-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_22v.jpg
Tilos-erdő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Tilos-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_22v.jpg
Tilos-erdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Tilos-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er22_30.JPG